English language

U zákazníků byla spuštěna nová verze clearingového systému CARDS EXCHANGE

Nová verze clearingu CARDS obsahuje řadu nových funkcionalit, mezi ty nejváznamnější patří podpora jiných aplikací na kartě než pouze peněženek (např. kupónů), podpora různých hodnot DPH, omezení akceptace a dobíjení aplikací, sběr volitelných doplňujících informací o transakcích a v neposlední řadě portál zpřístupňující informace vlastníkům karet.

Nová verze byla spuštěna 1.7.2005 pro ICOM Transport group a od 1.10.2005 ve Středočeském kraji.

Samozřejmě dále pracujeme jak na rozšíření možností clearingu CARDS tak na počtu účastníků.