English language

ČSAD SVT spolupracuje na přípravě pilotního projektu Národní dopravní karty ve Středočeském kraji

Pilotní projekt znamená zavedení Národní dopravní karty (NDK) pro vybrané dopravce Středočeského kraje a systému PID s tím, že paralelně bude funkční stávající řešení použité ve Středočeském kraji u autobusových dopravců, kteří jsou již obdobným systémem (využití bezkontaktních čipových karet pro odbavení cestujících v autobusech) vybaveni.

NDK je bezkontaktní karta v souladu se standardem MIFARE DESfire.

V rámci pilotního projektu bude k dispozici kromě aplikací ČD i aplikace, odpovídající současnému řešení elektronické peněženky a elektronické jízdenky používané ve Středočeském kraji u autobusových dopravců.

Pilotní projekt tedy vyžaduje mj. i zavedení oboustranně interoperabilní infrastruktury schopné zpracovávat jak NDK a její aplikace, tak stávající karty a aplikace v průběhu odbavení cestujících a dalších nutných činnostech u všech účastníků pilotního projektu.

Nezbytnou součástí pilotu je i clearing dopravních (a eventuelně též finančních) transakcí.

Na pilotním projektu spolupracují s Krajským úřadem Středočeského kraje dále České dráhy, a.s., ČD-telekomunikace a.s. a Mikroelektronika s.r.o..