English language

CARDS EXCHANGE - clearingový systém

Clearing - proč a nač

V dnešní době existují dopravní společnosti, které jako médium pro zajištění funkčnosti časových kupónů nebo bezhotovostních plateb jízdného využívají bezkontaktní čipové karty. V případě časového kupónu slouží čipová karta jako nosič informace o platnosti kupónu, který může být časový (měsíční, čtvrtletní apod.) nebo zónový (v které části území platí). V případě bezhotovostních plateb slouží tyto karty jako "elektronické peněženky", tj. zákazník u dopravní společnosti složí finanční obnos, jenž je mu "nabit" do této "elektronické peněženky" a on poté může v autobuse platit touto kartou místo penězi.

Problém nastává, pokud chce cestující, který vlastní čipovou kartu, použít tuto kartu u jiného dopravce než u toho, jenž mu kartu vydal (samozřejmě tento dopravce musí vlastnit technické vybavení, které umí s touto kartou pracovat). Problém spočívá v tom, že jeden dopravce utržil peníze a druhý provedl službu a je nutné se vzájemně finančně vyrovnat.

Právě tento problém řeší clearingové centrum CARDS EXCHANGE, které umožní dopravcům používat čipové karty vydané jinými dopravci, protože následně spočítá, kolik který dopravce přepravil cestujících na karty jiných dopravců a kolik tedy má dostat zaplaceno od ostatních dopravců za provedenou službu, případně kolik cestujících s jeho kartami přepravili jiní dopravci a kolik tedy má zaplatit jim. V konečné podobě může tedy cestující vlastnící čipovou kartu použít tuto kartu u všech dopravců zapojených do clearingového systému. Globální seznam zakázaných karet a globální seznam zařízení jsou k dispozici okamžitě po jejich změně u jednotlivých dopravců (resp. vydavatelů čipových karet).

Co clearing je

  • nástroj, jak určit kolik peněz si mají subjekty poslat, aby dostaly peníze za výkony, které odjely na karty, jež nevydaly
  • nástroj, jak určit kolik peněz si mají subjekty poslat, aby dostaly peníze za dobití svých karet jinými subjekty
  • nástroj pro definování globálního seznamu zakázaných karet
  • nástroj pro definování globálního seznamu povolených zařízení
  • hlídač, který kontroluje, zda nad kartami neprobíhají operace (dobíjení, nabíjení), o kterých systém neví a jsou tedy zakázané
  • hlídač, zda subjekt předkládá pro zpracování skutečně všechna data
  • zpracovatel podkladů pro státní úřady např. pro přiznání dotací subjektům (dopravcům)

Co clearing není

  • nástroj na sdílení informací o registraci karet a jejich uživatelích (tj. registrační data od jednoho subjektu se nedostanou k druhému)
  • pojišťovna, subjekt vydávající karty kryje všechny transakce s kartami provedené, i přesto, že došlo k prolomení ochrany a tyto transakce nejsou kryty vybranými penězi od zákazníka
  • systém on-line zpracování, tj. zpracování probíhá dávkově, pouze některé změny probíhají on-line